Zwroty

Konsument może zwrócić towar do 100 dni od daty doręczenia przesyłki przez kuriera. Aby dostarczyć nam zwracany towar odeślij go na adres:

SASENA zwrot

Lotników 2

07-201 Skuszew

tel. (+48) 22 266 28 69

kontakt@odplywy.com.pl

Uprzejmie prosimy o dołączenie do zwracanego, kompletnego produktu, wypełnionego formularza odstąpienia od umowy sprzedaży oraz oryginału dowodu zakupu (wzór poniżej).

_______________________________________________________________________________________________________________

Data: ………………………

Do:

SASENA Marta Katner

NIP: 7621131328


ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 Informuję o odstąpieniu od umowy dostawy następujących produktów:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Data zawarcia umowy:  ……………………………………………………………………………………………………………….

Imię i nazwisko konsumenta(-ów): ……………………………………………………………………………………………

Numer paragonu / faktury: ………….……………………………………………………………………………………………

Wartość umowy w PLN (z paragonu/faktury): …………………………………………………………………………….

Numer telefonu: …………………………………………………………………………………………………………………………

Numer rachunku bankowego: …………………………………………………………………………………………………….

Towar odesłałem/odesłałam na adres:

SASENA Marta Katner

ul. Lotników 2

07-201 Skuszew

Do przesyłki załączyłem/załączyłam oryginał dowodu zakupu.


…………………………………………….
Podpis